sunnuntai 16. elokuuta 2009

Kesällä 2009 järjestivät nuoret muusikot Annaleena Penttinen, Kristiina Penttinen, Kaisamari Puustinen, Riikka Lounamaa, Pasi Määttä, Pauliina Kumpulainen ja Olli Kajasviita kesäkonserttisarjan, josta yllä olevat kuvat.
Konsertit pidettiin Putaanvirran koulun aulassa, Ilosjoen Kylätalolla ja Seurakuntakeskuksessa.


lauantai 15. elokuuta 2009

Musiikkiviikon hankepalaveri Wanhassa Pappilassa
Perjantaina 14. heinäkuuta 2009 Pihtiputaan Wanhassa Pappilassa kokoontui Jorma Luomalan kutsusta joukko innokkaita musiikin kuuntelijoita, harrastajia ja ammattilaisia muistelemaan menneitä ja juonimaan jotain uutta. Joukko koostui pääasiassa niistä henkilöistä , jotka olivat mukana silloin, kun Pihtiputaan Kulttuuripäivät olivat vielä voimissaan: Koollekutsujan, Jorma Luomalan ja puolisonsa Eeva Nurmelan lisäksi Luise ja Götz Bernau, muusikot Anne Luomala, Kaisamari Puustinen, Annaleena Penttinen ja Mikko Oinonen, sekä Sointu Sumen-Tirkkonen ja puolisonsa Reijo Tirkkonen, kuvataiteilija Hilkka Räisänen ja puolisonsa lukion rehtori Pentti Räisänen, Asuka Ichiko Japanista, sekä Eeva-Kaarina ja puolisonsa alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaa. Uutena tuttavuutena mukana oli myös Anne Luomalan tytär Emilia, Maija Pasanen sekä pianotaiteilija Pasi Määttä.

Palaverin tarkoituksena ei ollut herättää uudelleen henkiin Kulttuuripäiviä, vaan saada kokoon sellainen joukko, joka voisi olla nuorten musiikkiammattilaisten ja harrastajien tukena heidän kesäisten musiikkitilaisuuksiensa järjestämisessä Pihtiputaalla ja miksei naapurikunnissakin.

Eeva ja Jorma olivat tehneet hienot valmistelut, ja kaikkien läsnäolijoiden mielestä tilaisuus oli erittäin onnistunut.


Luisen sanoin "oli ihanaa, että olemme jälleen yhdessä rakentamassa pihtiputaalaista kulttuurielämää".


Götz Bernau mainitsi, että jossain vaiheessa voisi olla mahdollista nähdä ja kuulla Pihtipudas Kvintetinkin esiintyvän jälleen syntymäseudullaan, onhan se edelleen täysissä voimissaan, ja tiedä mitä kaikkea Kesäkonserteilla saattaakaan vielä tapahtua. Yhteisin ponnistuksin voimme luoda tästä konserttisarjasta todellisen vetonaulan pohjoisen Keski-Suomen kesään!

Toivomme, että jatkossa voisimme saada tukea myös kulttuuria arvostavilta yhteistyökumppaneilta, julkiselta sektorilta ja kenties myös naapurikuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä, joka olisi kaikkia osapuolia hyödyttävää ja antaisi syvyyttä maakuntamme pohjoisen alueen kehittämiseen.


KUVAT: Kaksi ylintä Götz ja Mikko vaitamassa mielipiteitä pitkästä aikaa.

Kolmas kuva ylhäältä: Annaleena ja Hilkka.

Seuraavassa kuvassa Hilkka, Eeva-Kaarina ja Luise.

Viides kuva ylhäältä: Götz ja Kaisamari.

Kuudes kuva ylhäältä: Pentti, Heikki ja Mikko.

Seuraavassa Jorma, Eeva, Pasi, Asuka ja Pentti.

Sitten Luise, Anne, Emilia, Jorma ja Pasi.

Alimmassa kuvassa Maija, Reijo, Sointu ja Annaleena.